Bfs -Algoritm

Breadth First Search (BFS) algoritm med EXEMPEL

Vad är BFS-algoritm (bredd-första sökning)? Breadth-first search (BFS) är en algoritm som används för att rita data eller söka i träd eller genomgå strukturer. Den fullständiga formen av BFS är Bredd-granarna