Beräkna Avskrivningar

Hur man beräknar avskrivningar: Raka linjer, dimningsvärde Exempel

Gradvis värdeminskning kallas avskrivning. Vi beräknar normalt avskrivningar på balansdagen, vilket är budgetens sista dag. Av denna anledning kallas avskrivningar för en balansdagsjustering.