Skapa Utlösare

SAP HANA -handledning: Skapa utlösare

Vad är Trigger? En utlösare är också en lagrad procedur som automatiskt körs när en händelse händer på en given tabell eller vy. Databasanvändarna som bara har TRIGGER -privilegiet för det angivna & l