Data Warehouse Vs Data Mart

Data Warehouse vs Data Mart: Vet skillnaden

Vad är Data Warehouse? A Data Warehouse samlar in och hanterar data från olika källor för att ge meningsfulla insikter i verksamheten. Det är en samling data som är åtskild från operativsystemet