Hitta Trasiga Länkar

Så här hittar du alla/Trasiga länkar med Selenium Webdriver

Vad är trasiga länkar? Trasiga länkar är länkar eller webbadresser som inte kan nås. De kan vara nere eller inte fungera på grund av något serverfel. En URL kommer alltid att ha en status med 2xx som är giltig. De