Funktionell Testning

Vad är funktionstestning? Typer och exempel (komplett handledning)

FUNKTIONELL TESTNING är en typ av mjukvarutestning som validerar mjukvarusystemet mot de funktionella kraven/specifikationerna. Syftet med funktionstester är att testa varje funktion i programvaran, genom att tillhandahålla lämplig input, verifiera utmatningen mot funktionskraven.