Funktioner I C

Funktioner i C -programmering med exempel: Rekursiv, Inline

Vad är en funktion? En funktion i programmering är ett återanvändbart kodblock som gör ett program lättare att testa, förstå och enkelt kan modifieras utan att ändra det anropande programmet. Funktioner till