Handledning För Graphql

Handledning för GraphQL: Vad är GraphQL? Lär dig med exempel

Vad är GraphQL? GraphQL är en applikationslagers server-side-teknik som utvecklats av Facebook för att utföra frågor med befintlig data. GraphQL kan optimera RESTful API -samtal. Det ger ett dec