Så här bokför du utländsk valutafaktura FB70 i SAP

I denna handledning lär vi oss utländsk valutafaktura i SAP

Steg 1) Ange transaktionskod FB70 i SAP -kommandofältet

Steg 2) I nästa skärm anger du följande data

  1. Ange kund -ID för kunden som fakturan ska bokföras.
  2. Ange fakturadatum
  3. Ange dokumenttyp som kundfaktura
  4. Ange i vilken valuta fakturan ska bokföras (dokumentvaluta)
  5. Ange fakturabelopp
  6. Ange skattekoden som är tillämplig på fakturan
  7. Ange det försäljningsintäktskontot som ska krediteras
  8. Ange kreditbeloppet

Steg 3) Vi kan justera växelkursen på fliken Lokal valuta

Steg 4) Efter att ha behållit växelkursen, tryck på 'Spara' för att lägga upp dokumentet

Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret