Internet vs intranät: Viktiga skillnader

Vad är Internet?

Internet är ett globalt system som använder TCP/IP -protokoll för att länka olika typer av elektriska enheter över hela världen. Internet är en samling av sammankopplade enheter som sprids över hela världen. Internet är ett nätverk av nätverk som består av offentliga, privata, försäljnings-, finans-, akademiska, affärs- och statliga nätverk. Internet är en typ av nätverk och kallas ett nätverk av nätverk.

I denna handledning lär du dig:

Vad är intranät?

Ett intranät är ett privat nätverk som ger anställda i ett företag möjlighet att organisera information, hantera dokument, dela kalendrar och att göra-lista. Det körs normalt i en klient/server -miljö i ett lokalt nätverk.

På intranätet är varje dator ansluten via LAN och har något som kallas en MAC -adress. Det är ett nummer som låter dig identifiera platsen där datorn finns.

VIKTIGA SKILLNADER:

 • Internet är ett brett nätverk av datorer som är tillgängligt för alla medan Intranät är ett nätverk av datorer som är utformade för en viss grupp användare.
 • Internet är ett offentligt nätverk och intranät är ett privat nätverk.
 • Internet innehåller olika informationskällor medan intranät endast innehåller gruppspecifik information.
 • Antalet internetanvändare är mycket högt men antalet användare av Intranät är begränsat.
 • Vem som helst kan komma åt internet medan intranätet endast är tillgängligt för organisationsanställda eller administratörer som har inloggningsuppgifter.

Hur fungerar Internet?

Internet är ett nätverk byggt genom sammankoppling av ett stort antal datanätverk som inte ägs av någon enhet. Det är inte administrerat av någon administration någon person i världen kan gå med i det.

TCP/IP -protokollet är den främsta drivkraftsagenten för internet som används av de anslutna nätverken förutom andra protokoll som FTP, HTTP och SMTP.

Hur fungerar intranätet?

Ett intranät är ett privat datanätverk som använder internetprotokoll, nätverksanslutning för att på ett säkert sätt få tillgång till och dela företagsinformation och verksamhet med sin personal.

Den använder samma klient-server-modell som körs på TCP/IP-protokollpaketet, som liknar internet mycket. Information inom en organisation kan hämtas med hjälp av webbläsare. Det kan också fungera utan att behöva installera speciell programvara på användarens maskiner.

Funktioner på Internet

Här är några viktiga funktioner på Internet:

 • Ett globalt nätverk som ansluter miljontals datorer
 • Internet är decentraliserat
 • Varje dator över internet är oberoende
 • Det finns olika sätt att komma åt internet

Intranets funktioner

Här är viktiga funktioner i intranätet

 • Intranät är snabbt och korrekt.
 • De flesta webbplatser med stora grafiska bilder, videor och ljud, bearbetas snabbt på intranät
 • Din brandvägg skyddar den från yttre hot.
 • Det är lätt att övervaka med din organisation
 • Enkel kommunikation över hela företaget från alla nivåer
 • Hjälper till att dela idéer och diskussioner

Skillnad mellan internet och intranät

Här är viktiga skillnader mellan internet och intranät:

Internet Intranät
Internet är ett brett nätverk av datorer och är tillgängligt för alla.Intranät är ett nätverk av datorer utformade för en viss grupp användare.
Internet innehåller ett stort antal intranät.Intranät kan nås från Internet med specifika begränsningar.
Antalet internetanvändare är mycket högt.Antalet användare är begränsat.
Internet innehåller olika informationskällor.Intranät innehåller endast gruppspecifik information.
Vem som helst kan komma åt internetEndast tillgänglig för organisationsanställda eller administratörer som har inloggningsuppgifter.
Det är inte lika säkert som jämfört med intranätSäkert och säkert nätverk.
Det är ett offentligt nätverk.Det är ett privat nätverk.

Tillämpning av Internet

Här är viktiga tillämpningar av Internet

 • Ladda ner program och filer
 • För att skicka och ta emot e-post
 • Röst- och videokonferenser
 • E-handel
 • Fildelning
 • Bläddrar i olika typer av information
 • Sök på webbadresserna för åtkomst via sökmotorn och chatta

Tillämpning av intranät

Här är viktiga tillämpningar av internet

 • Delar detaljer om företagets regler/policyer och förordningar
 • Öppna medarbetarens databas
 • Få tillgång till produkt- och kunddata
 • Delar lite gemensam information
 • Intranät används också för att starta personliga eller avdelningsspecifika hemsidor
 • Inlämning av rapporter
 • Företagstelefonkataloger

Fördelar med Internet

Här är fördelar/fördelar med att använda Internet

 • Internet är ett nätverk av datorer på olika platser runt om i världen.
 • Låter dig skicka ett e -postmeddelande från alla platser
 • Hjälper dig att skicka eller ta emot filer mellan olika datorer
 • Med Internet kan du delta i diskussionsgrupper, till exempel e -postlistor och nyhetsgrupper.
 • Det gör att alla små, medelstora och stora företag kan sälja sina produkter med små investeringar.
 • Det gör information tillgänglig över hela världen
 • Det hjälper dig att uppdatera med de senaste nyheterna och teknikerna.
 • Det hjälper oss att träffa människor med samma intressen som samhällen, forum, chattar, webbplatser etc.

Fördelar med intranät

Här är fördelar/fördelar med intranät:

 • Snabbt, enkelt, billigt att implementera
 • Baserat på öppna standarder
 • Tillåter anslutning med andra system
 • Tillgång till intern och extern information
 • Förbättrar kommunikationen

Nackdelar med Internet

Här är viktiga nackdelar/nackdelar med att använda internet:

 • Det gör att alla kan prata om allt utan några begränsningar eller censur. Det kan vara ett dåligt inflytande på känsliga sinnen.
 • Sökmotorerna kan visa några falska nyhetsresultat.
 • Internet kan ersätta ansikte mot ansikte samarbeten och få oss att tappa den mänskliga kontakten.
 • Att arbeta eller på internet är säkert tröttsamt.
 • Internet gör oss latare - som vanliga saker som att söka på närmaste restaurang eller hitta det bästa hotellet.

Nackdelar med intranät

Här är nackdelar/nackdelar med intranätet

 • Hot om delning av information och förlust av kontroll
 • Obehörig åtkomst
 • Begränsad bandbredd för verksamheten
 • Informationsöverbelastning sänker produktiviteten
 • Dold eller okänd komplexitet och kostnader