Java -Paket

Paket i Java: Hur man skapar/importerar paket

Ett paket är en samling relaterade klasser. Lär dig hur du skapar paket i Java med exempelprogram i denna handledning