Looptest

Vad är Loop Testing? Metod, exempel

Loop Testing fokuserar helt på giltigheten hos loopkonstruktionerna. Det är en del av kontrollstrukturtestning (sökningstest, datavalideringstestning, tillståndstestning). I denna handledning, y