Kartläggningar Inom Datavetenskap

Mappings in Informatica: Create, Components, Parameter, Variable

En kartläggning är en samling käll- och målobjekt som är sammanlänkade med en uppsättning transformationer. Dessa transformationer består av en uppsättning regler som definierar dataflödet och hur data laddas