Php Vs Javascript

PHP vs JavaScript: Måste känna skillnader

PHP är inte rättvist att jämföra PHP mot JavaScript, eftersom de båda har olika syften för webbplatsutveckling. PHP är ett skriptspråk på serversidan medan JavaScript är ett skriptspråk på klientsidan