Pl/sql Första Program

PL/SQL första program: Hello World Exempel

I denna Oracle PL/SQL -övning kommer vi att skapa ett exempel på Hello World -program. Vi kommer att använda dbms_output.put_line () för att skriva ut Hello World.