Projektledning Livscykel

Projektledningens livscykelfaser: Vilka är stadierna?

Projektledningens livscykel består av fyra faser:- Initiering, planering, utförande och stängning. Lär dig mer om dem på djupet här