Sap Hana Sql

SAP HANA SQL: Lär dig på 10 minuter

De flesta RDBMS -databaser använder SQL som databasspråk, anledningen till att de är populära är - den är kraftfull, leverantörsoberoende och standardiserad. SAP HANA stöder också SQL. I SAP HANA är SQL huvuddatabasen