Typ () Och Isinstance ()

typ () och isinstance () i Python med exempel

Vad är typ () i Python? Python har en inbyggd funktion som kallas typ () som hjälper dig att hitta klastypen för variabeln som anges som inmatning. Om ingången till exempel är en sträng får du utdata