Medan Loop in R med Exempel

En slinga är ett uttalande som fortsätter att köra tills ett villkor är uppfyllt. Syntaxen för en stundslinga är följande:while (condition) { Exp } 

While Loop Flow Chartsmidig metodik vid testning med exempel

Notera : Kom ihåg att skriva ett stängningsvillkor någon gång annars går slingan på obestämd tid.

Exempel 1:

hur man kontrollerar typen av en variabel i python

Låt oss gå igenom ett mycket enkelt exempel för att förstå begreppet while loop. Du kommer att skapa en loop och efter varje körning lägg till 1 till den lagrade variabeln. Du måste stänga slingan, därför säger vi uttryckligen till R att sluta loopa när variabeln nådde 10.

Notera : Om du vill se det aktuella loopvärdet måste du slå in variabeln inuti funktionen print ().

 #Create a variable with value 1 begin <- 1 #Create the loop while (begin <= 10){ #See which we are cat('This is loop number',begin) #add 1 to the variable begin after each loop begin <- begin+1 print(begin) } 

Produktion:## This is loop number 1[1] 2 ## This is loop number 2[1] 3 ## This is loop number 3[1] 4 ## This is loop number 4[1] 5 ## This is loop number 5[1] 6 ## This is loop number 6[1] 7 ## This is loop number 7[1] 8 ## This is loop number 8[1] 9 ## This is loop number 9[1] 10 ## This is loop number 10[1] 11

Exempel 2:

Du köpte en aktie till priset av 50 dollar. Om priset går under 45 vill vi korta det. Annars behåller vi det i vår portfölj. Priset kan variera mellan -10 till +10 runt 50 efter varje slinga. Du kan skriva koden enligt följande:

set.seed(123) # Set variable stock and price stock <- 50 price <- 50 # Loop variable counts the number of loops loop 45){ # Create a random price between 40 and 60 price <- stock + sample(-10:10, 1) # Count the number of loop loop = loop +1 # Print the number of loop print(loop) } 

Produktion:

## [1] 2 ## [1] 3 ## [1] 4 ## [1] 5 ## [1] 6 ## [1] 7
cat('it took',loop,'loop before we short the price. The lowest price is',price)

Produktion:

lokala variabler måste vara ________.
## it took 7 loop before we short the price.The lowest price is 40